Duurzaam voedsel | RIVM
De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoekt wat nodig is om in Nederland een milieuvriendelijk én gezond eetpatroon te bereiken. Daarvoor verzamelen en koppelen we gegevens over de voedselconsumptie en milieubelasting. Zo werkt het RIVM bijvoorbeeld aan een database die kan aangeven in welke mate het milieu wordt belast door een kilogram van een voedingsmiddel te produceren. Dankzij de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling ) weten we hoeveel we in Nederland dagelijks van zo’n product eten. De EPIC cohortstudie volgt 40.000 Nederlanders al 30 jaar om ontwikkelingen in leefstijl (waaronder voeding) en gezondheidsproblemen te bestuderen. Door de data te combineren bepalen we de milieubelasting van voedingspatronen en kunnen we de relatie tussen de milieubelasting van voedingspatronen en gezondheidsuitkomsten bestuderen.
We voeren ook scenariostudies uit om te kijken hoe de milieubelasting en voedingswaarde is bij verschillende consumptiepatronen. Wat verandert er bijvoorbeeld als we maar twee keer in de week vlees eten? Eten we milieuvriendelijk(er) als we eten volgens de Schijf van Vijf? Zijn we gezonder als we milieuvriendelijker eten? En hoe kunnen we voedselverspilling verminderen?
---
Duurzaam voedsel
In dit onderwerp
4 Submenu openen (Wat eet Nederland?)Wat eet Nederland?
6 Submenu openen (Veilig voedsel)Veilig voedsel
4 Submenu openen (Gezonde voeding)Gezonde voeding
2 Submenu openen (Duurzaam voedsel)Duurzaam voedselActieve pagina
 

 

Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt, is van grote invloed op onze volksgezondheid en het milieu. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geeft de feiten en cijfers over het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Het RIVM meet bijvoorbeeld met de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling ) wat we eten in Nederland. Dit gebeurt al sinds 1987.

Fruit

Fruit

Zuivel

Zuivel

Groente

Groente

Suiker

Suiker

Vlees

Vlees

Eetmomenten

Eetmomenten


Publicatiedatum 11-09-2017 | 00:00Wijzigingsdatum 02-11-2018 | 18:47


Gerelateerde onderwerpen
Duurzaamheid
---

Zie ook
Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland
The environmental sustainability of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands
Publicaties Veilig, gezond en duurzaam eten