Voedselafdruk

Het eten van groentes die in het huidige seizoen groeien, heeft invloed op je voedselafdruk.

Hoe hoger je afdruk hoe meer CO2 er wordt gebruikt, hoe meer bomen er worden gekapt en hoe meer water er wordt verspild.

Interessant om jouw voedselafdruk te bepalen?

 

            meet hier uw voedselafdruk